ΚΤΣ 2016

June 6th, 2016|0 Comments

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016),  αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα και τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την [...]

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY