Οι άνθρωποι μας

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας, διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία τόσο στην παραγωγή, όσο και στον συμβουλευτικό κλάδο.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο πεδίο δραστηριότητας του καθενός. Επίσης η εταιρεία διατηρεί δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά περίπτωση και όταν απαιτείται από κάποιο έργο.

Τα στελέχη της Geofasma είναι άρτια καταρτισμένα καθώς διαθέτουν τόσο τίτλους σπουδών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επαγγελματικούς τίτλους εξειδίκευσης. Οι τίτλοι σπουδών είναι όχι μόνο σε πτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα μέλη της ομάδας της Geofasma είναι Πιστοποιημένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) IRCA – International Register of Certificated Auditors για τον έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.