ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Geofasma ιδρύθηκε το 2008 ως εταιρεία σύμβουλων ελέγχου ποιότητας σε εταιρείες Παραγωγής δομικών υλικών. Έκτοτε δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα Ποιότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας. Η Geofasma έχει συντελέσει στην πιστοποίηση δεκάδων εταιριών παραγωγής δομικών υλικών με σήμανση CE, τεχνικών εταιρειών με συστήματα διαχείρισης.

Τέλος η δραστηριότητα της εταιρείας έχει επεκταθεί παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα επίβλεψης Μονάδων παραγωγής δομικών υλικών, Ποιοτικού ελέγχου τεχνικών έργων, οργάνωσης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου σε μονάδες και εργοτάξια, κατάρτιση Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.), σύνταξη μελετών αξιοποίησης υλικών εξορυκτικής δραστηριότητας και παραπροϊόντων και αποβλήτων παραγωγικών διαδικασιών.

Η Geofasma δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα καλύπτοντας όλη την επικράτεια με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών.