Εξειδικευμένες Μελέτες

Διαχείριση προϊόντων εξορυκτικών δραστηριοτήτων και παραπροϊόντων

  Η Geofasma αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση προϊόντων εξορυκτικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση παραπροϊόντων παραγωγής μονάδων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή δομικών υλικών.

  Η Geofasma αξιοποιώντας προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων συντάσσει τεκμηριωμένες μελέτες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και Νομοθεσία που συνοδεύονται από εργαστηριακά αποτελέσματα και μετρήσεις από διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια.