Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Επικοινωνήστε μαζι μας

Υπηρεσίες

Ποιότητα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Σήμανση CE

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής για τη Σήμανση Δομικών Προϊόντων

Περιβάλλον

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Υγεία και Ασφάλεια

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Έλεγχος Ποιότητας

Δοκιμές και Μετρήσεις • Επίβλεψη Μονάδων

‘Ελεγχος Παραγωγής • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

Τομείς Εξειδίκευσης

11111111

Αδρανή δομικών έργων

ΚΥΑ 5328/122/5-3-2007

(ΦΕΚ 386/Β/20-3-2007)

22222222222222222

Ασφαλτομίγματα

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012)

444444444444

Φυσικοί και διακοσμητικοί λίθοι

ΚΥΑ με αριθ. οικ. 10976/244/24-5-2007 (ΦΕΚ 973/Β/18-6-2007)

5555555555555555555555555

Κράσπεδα από φυσικούς λίθους

ΚΥΑ με αριθ. οικ. 6310/41/28-03-2006 (ΦΕΚ 427/Β/07-04-2006)

666666666666666666666666666

Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα

KYA με αριθμ. 12394/406/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009)

cement

Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα

ΚΥΑ 16462/29/11-07-2001 (ΦΕΚ 917/Β/17-07-2001)

(ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009)

tsimentosolines

Τσιμεντοσωλήνες

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012)

prokatΠροκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012)

123

Υλικά επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012)

123213

Πλακίδια, κόλλες πλακιδίων

ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012)

77777777777777777

Επιχρίσματα τοιχοποιίας

ΚΥΑ με αριθμ. 12395/407/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009)

9999999999999

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα

ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 8136/390/9-7-2010 (ΦΕΚ 1100/Β/21.7.2010)-

asfaltika-picΑσφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών

ΚΥΑ με αριθ. 4861/232/3.5.2012 (ΦΕΚ 1546/Β/2012)

prosthetaΠρόσθετα σκυροδέματος,

κονιαμάτων και ενεμάτων

ΚΥΑ με αριθ. οικ. 6310/41/28-03-2006 (ΦΕΚ 427/Β/07-04-2006)